All Japan Weight Category Tournament - IKO

All Japan Results - IKO

All Japan Results - WKO

All Japan Champions - IKO

All Japan Champions - WKO

All Japan Weight Category Championships - IKO

All Japan Weight Category Championships WKO/JFKO

All Japan Weight Category Champions - IKO

All Japan Weight Category Champions WKO/JFKO

Main Menu

2020 - NOT HELD DUE TO GLOBAL COVID-19 PANDEMIC

35th All Japan Weight Category Tournament - 2019

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Alexander Aristov RUSSIA

2. Alim Yunusov RUSSIA

3. Kento Kobayashi

4. Yuki Okudera

1. Takehiro Kaga

2. Yuki Shimizu

3. Kazutaka Watari

4. Vladislav Khamidullin RUSSIA

1. Kashin Osawa

2. Andrey Chirkov RUSSIA

3. Youta Takahashi

4. Takuya Takeoka

1. Goderdzi Kapanadze RUSSIA

2. Anton Gulyaev RUSSIA

3. Danil Goryushkin RUSSIA

4. Alexander Yeremenko RUSSIA

35th All Japan Weight Category Tournament - 2018

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Bey Noah

2. Alim Yunusov RUSSIA

3. Yevgeniy Glukhov RUSSIA

4. Kento Kobayashi

1. Chiharu Higuchi

2. Yuki Yoza

3. Yuki Usuda

4. Takuya Takeoka

1. Andrey Luzin RUSSIA

2. Kyohei Ajima

3. Kashin Osawa

4. Yutara Ishitsuka

1. Anton Gulyaev RUSSIA

2. Kenta Nanbara

3. Ryunosuke Hoshi

4. Kanta Tokuda

34th All Japan Weight Category Tournament - 2017

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Kazutaka Watari

2. Bey Noah

3. Alexander Aristov RUSSIA

4. Kento Kobayashi

1. Takuya Takeoka

2. Chiharu Higuchi

3. Takuya Yagihashi

4. Tokhir Tilaev RUSSIA

1. Chihiro Nakajima

2. Yutaro Ishizuka

3. Kyohei Ajima

4. Koinosuke Ishizaki

1. Goderdzi Kapanadze RUSSIA

2. Alexander Yeremenko RUSSIA

3. Seiya Tanigawa

4. Kanta Tokuda

33rd All Japan Weight Category Tournament - 2016

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Yuki Yoza

2. Yuki Fukui

3. Yuki Shimizu

4. Kento Kobayashi

1. Takuma Yamada

2. Kashin Osawa

3. Tomoharu Higuchi

4. Takehiro Kaga

1. Koinosuke Ishizaki

2. Takuya Takeoka

3. Chihiro Nakajima

4. Ilya Karpenko RUSSIA

1. Syohei Kamada

2. Yuta Takahashi

3. Tatsuma Yamakawa

4. Seiya Tanigawa SEIDOKAIKAN

32nd All Japan Weight Category Tournament - 2015

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Yuki Shimizu

2. Takaichi Onuma

3. Yuki Yoza

4. Kaito Ueda

1. Yuta Sawamura

2. Yukou Harada

3. Kasin Osawa

4. Takehiro Kaga

1. Masanaga Nakamura

2. Takuya Takeoka

3. Yota Higuchi

4. Genki Nakazawa

1. Steven Cujic AUSTRALIA

2. Satoru Araki

3. Kenta Nanbara

4. Ryoma Yamakawa

31st All Japan Weight Category Tournament 2014

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Genki Kamei

2. Yuki Shimizu

3. Yuya Konishi

4. Yuki Yoza

1. Igor Titkov RUSSIA

2. Takehiro Kaga

3. Andrei Luzin RUSSIA

4. Yuta Sawamura

1. Yuta Takahashi

2. Masanaga Nakamura

3. Farukh Turghunboev RUSSIA

4. Takuya Takeoka

1. Syohei Kamada

2. Mikio Ueda

3. Steven Cujic AUSTRALIA

4. Satoru Araki

30th All Japan Weight Category Tournament - 2013

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Yukou Harada

2. Yoshimasa Tokushige

3. Hiroisa Nishino

4. Yuki Shimizu

1. Masanaga Nakamura

2. Takuya Takeoka

3. Yuta Takahashi

4. Yuki Inoaki

1. Mikio Ueda

2. Koinosuke Ishizaki

3. Kyohei Ajima

4. Tatsuya Murata

1. Alexander Yeremenko UKRAINE

2. Kyril Kochnev RUSSIA

3. Masahiro Ohe

4. Masanori Tonooka

29th All Japan Weight Category Tournament - 2012

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Takaichi Onuma

2. Naoya Kimura

3. Alexander Mikhailov RUSSIA

4. Hikaru Tanikawa

1. Zenjyuro Mori

2. Yuta Sawamura

3. Yuta Takahashi

4. Takuya Takeoka

1. Daiki Kobayashi

2. Shohei Kamada

3. Tatsuya Murata

4. Yota Higuchi

1. Syoki Arata

2. Sergey Uvitsky RUSSIA

3. Satoru Araki

4. Steven Cujic AUSTRALIA

28th All Japan Weight Category Tournament 2011

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Yuta Sawamura
2. Kazumasa Aizawa
3. Yuko Harada
4. Ichitaro Shishikura

1. Takuya Takeoka
2. Takaichi Onuma
3. Yuki Inaoka
4. Terutoshi Noshita

1. Kyohei Ajima
2. Yoshikazu Muraoka
3. Yoshitatsu Beppu
4. Yuta Takahashi

1. Makoto Taniguchi
2. Seijyun Kinoshita
3. Norio Matsumura
4. Masanori Tonooka

27th All Japan Weight Category Tournament 2010

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Yuya Fujita
2. Yuta Sawamura
3. Masato Osugi
4. Daisuke Terashima

1. Yuta Takahashi
2. Yuki Fukui
3. Tomohiko Matsuoka
4. Piotr Moczydlowski 
POLAND.GIFPOL.

1. Tariel Nikoleishvili RUSSIA
2. Zenjyuro Mori
3. Yoshikazu Muraoka
4. Daiki Kobayashi

1. Syoki Arata
2. Makoto Taniguchi
3. Hideo Sawada  
SEIDO KAIKAN
4. Yosiaki Uchida

26th All Japan Weight Category Tournament 2009

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Yuzo Suzuki
2. Tomohiko Matsuoka
3. Takaichi Onuma
4. Yuya Fujita

1. Yuta Mita
2. Yuichi Sugimura
3. Masaru Shitanda
4. Masaki Yamamoto 

1. Yoshitatsu Beppu
2. Osamu Sumitani
3. Kyohei Yasujima
4. Yoshikazu Muraoka

1. Tadakuni Tokuda
2. Hideo Sawada
SEIDO KAIKAN
3. Tadateru Sano
4. Syohei Kamata

25th All Japan Weight Category Tournament 2008

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Roman Semchenko RUS.
2. Nikolai Krush
RUSSIA
3. Yuta Mita
4. Yuta Sawamura

1. Yuzo Suzuki
2. Tomohiko Matsuoka
3. Takaichi Onuma
4. Yuki Fukui

1. Yoshitatsu Beppu
2. Nurmamed Mamedov
RUS.
3. Yoshikazu Muraoka
4. Naohiko Kurata

1. Makoto Akaishi
2. Zahry Damyanov
BULGARIA
3. Kentaro Aso
4. Norio Matsumura

24th All Japan Weight Category Tournament 2007

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Yuuki Fukui
2. Yuya Fujita
3. Makoto Ozaki
4. Yosuke Kimura

1. Yuzo Suzuki
2. Yuto Watanabe
3. Zenjuro Mori
4. Tomohiko Matsuoka

1. Osamu Shiojima
2. Kengo Shimizu
3. Naoki Ichimura
4. Tatsuya Murata

1. Makoto Taniguchi
2. Makoto Akaishi
3. Yuji Kogure
4. Tadakuni Tokuda

23rd All Japan Weight Category Tournament 2006

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Yuzo Suzuki
2. Makoto Ozaki
3. Kunitomo Kondou
4. Akifumi Okazaki

1. Zenjyurou Mori
2. Tomohiko Matsuoka
3. Dmitriy Startsev
RUSSIA
4. Takaichi Onuma

1. Osamu Sumitani
2. Toshihiro Kanamori
3. Yoshitatsu Beppu
4. Tatsuya Murata

1. Darmen Sadvokasov RUSSIA
2. Makoto Akaishi
3. Artur Oganasian
ARMENIA
4. Oleg Lukyanenko
RUSSIA

22nd All Japan Weight Category Tournament 2005

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Makoto Ozaki
2. Atsushi Ono
3. Shintarou Koyama
4. Kunitomo Kondou

1. Tomohiko Matsuoka
2. Zenjyuurou Mori
3. Atsutomo Mori
4. Yuuki Otsuka

1. Hiroyuki Kidachi
2. Yasushi Itatani
3. Yoshitatsu Beppu
4. Toshihiro Kanamori

1. Mikhail Kozlov RUSSIA
2. Keiji Higuchi
3. Yoshiaki Uchida
4. Artem Pukas
RUSSIA

21st All Japan Weight Category Tournament 2004

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Yuuki Fukui 
2. Tomohiko Matsuoka
3. Makoto Ozaki
4. Yoshinori Nagano

1. Takamitsu Sakurai
2. Makoto Ikemoto
3. Adlan Abzotov
RUSSIA
4. Yoshikazu Satoyama

1. Kenshin Morimura
2. Yuji Kogure
3. Masataka Ino
4. Yoshitatsu Beppu

1. Jan Sokup CZECH REP.
2. Andrey Stepin
RUSSIA
3. Oleg Lukyanenko
RUSSIA
4. Yoshitaki Uchida

20th All Japan Weight Category Tournament 2003

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Osamu Shiojima
2. Atsushi Ono
3. Takahiro Fukuda
4. Hiroyuki Owatari

1. Toshihiro Kanamori
2. Hisashi Noka
3. Joji Hibino
4. Shin Ito

1. Masato Ikeda
2. Yoshinori Ikeda
3. Masataka Ino
4. Naoji Mikoshiba

1. Hirokazu Kondo
2. Norihito Satoh
3. Shinji Adachi
4. Masaki Takao

19th All Japan Weight Category Tournament 2002

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Osamu Shiojima 
2. Ryo Ozaki 
3. Tomohiko Matsuoka
4. Taiki Munemoto

1. Shin Ito 
2. Hisashi Noka 
3. Toshihiro Kanamori
4. Yu Funasaki

1. Naoji Mikoshiba 
2. Masashi Nakagawa 
3. Osamu Sumitani 
4. Mahoro Yajima

1. Lechi Kurbanov RUSSIA
2. Hideki Tokumoto
3. Hirokazu Kondo 
4. Masayuki Fujita

18th All Japan Weight Category Tournament 2001

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Yuuki Fukuii
2. Shiro Yaginuma
3. Koji Yasuda
4. Osamu Shiojama

1. Yuji Shin
2. Tatsuya Fukuda
3. Tadashi Honma
4. Masataka Ino

1. Yoshinori Ikeda
2. Masashi Nakagawa
3. Fumihiro Sugiyama
4. Norihiro Seto

1. Atsushi Kadoi
2. Shinji Adachi
3. Tsuneya Ichikawa
4. Hirokazu Kondo

17th All Japan Weight Category Tournament 2000

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Masafumi Tagahara
2. Makoto Ozaki
3. Hisashi Noki
4. Shiro Yaginuma

1. Hiroyuki Kidachi
2. Khosro Yaghoubi
IRAN
3. Yoshinori Ikeda
4. Toshihiro Kanamori

1. Kentaro Tanaka
2. Osamu Sumitani
3. Tetsuya Kano
4. Naoji Mikoshiba

1. Hirokazu Kondo
2. Hideki Tokumoto
3. Satoshi Higuchi
4. Masaya Ichikawa

16th All Japan Weight Category Tournament 1999

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Ryu Narushima
2. Koji Yasuda
3. Masafumi Tagahara
4. Nobuyuki Kamio

1. Hiroyuki Kidachi 
2. Shin Ito
3. Masahiro Kaneko
4. Hideo Sawada

1. Shinji Adachi
2. Osamu Sumitani
3. Kentaro Tanaka
4. Naoji Mikoshiba

1. Kiyoyuki Shida
2. Tadateru Sano
3. Gun Irisawa
4. Tatsuya Iwasaki

15th All Japan Weight Category Tournament 1998

Lightweight 

Middleweight 

Heavyweight 

Super Heavyweight 

1. Hiroyuki Kidachi
2. Kouji Yasuda
3. Masafumi Tagahara
4. Shin Ito

1. Yuji Arai
2. Khosro Yaghoubi
IRAN
3. Tadashi Honma
4. Makoto Yokoyama

1. Atsushi Kadoi
2. Naoji Mikoshiba
3. Keiichi Hayashi
4. Masatoshi Kawaoka

1. Kiyoyuki Shida
2. Yasuhiko Kimura
3. Gun Irisawa
4. Ryuta Noji

14th All Japan Weight Category Tournament 1997

No Tournament due to the 1st World Weight Category Championships
Click here for results.

13th All Japan Weight Category Tournament 1996

Lightweight            

Middleweight       

Heavyweight           

1. Masafumi Tagahara
2. Nobuyuki Kamio
3. Hiromitsu Takano
4. Zenji Otani

1. Ryu Narushima
2. Tatsuya Fukuda
3. Hiroyuki Kidachi
4. Shoichi Hashimoto

1. Masayoshi Takaku
2. Kiiyoyuki Shida
3. Yasuhiko Kimura
4. Gun Irisawa

12th All Japan Weight Category Tournament 1995

Lightweight            

Middleweight       

Heavyweight           

1. Ryu Narushima
2. Takeshi Fukuda
3. Nobuyuki Kamio
4. Masahiro Sakurazawa

1. Tetsuo Seto
2. Masato Ikeda
3. Garry O'Neill
AUSTRALIA
4. Akira Takami

1. Tatsuya Iwasaki
2. Yoshihiro Tamura 
3. Hiroki Kurosawa
4. Taichiro Sugimura

11th All Japan Weight Category Tournament 1994

Lightweight            

Middleweight       

Heavyweight           

1. Kou Tanigawa
2. Ryu Narushima
3. Kohtara Arinaga
4. Hiroyuki Mogi

1. Hiroyuki Miake
2. Yoshinori Ikeda
3. Yoshikazu Koi
4. Kenichi Sugihara

1. Niiho Satoshi
2. Kunihiro Suzuki
3. Nicholas Pettas
DENMARK
4. Norchika Tsukamoto

10th All Japan Weight Category Tournament 1993

Lightweight            

Middleweight       

Heavyweight           

1. Kensaku Yamamoto
2. Seiji Yamane
3. Katae Minoru
4. Makoto Yokoyama

1. Hidenori Aoki
2. Toshiaki Iizumi
3. Masanori Ngatomo
4. Eiji Kawamoto

1. Kenji Yamaki
2. Kunihiro Suzuki
3. Hiroki Kurosawa
4. Kentoku Saeki

9th All Japan Weight Category Tournament 1992

Lightweight            

Middleweight       

Heavyweight           

1. Kensaku Yamamoto
2. Kohtara Arinaga
3. Kou Tanigawa
4. Toru Sakata

1. Eiji Kawamoto
2. Hidenori Aoki
3. Shinichi Ogawa
4. Tsuyoshi Takemori

1. Yoshihiro Tamura
2. Takehiro Minami
3. Kiyoshi Nemoto
4. Masashi Kimoto

8th All Japan Weight Category Tournament 1991

Lightweight            

Middleweight       

Heavyweight           

1. Kensaku Yamamoto
2. Masanori Nagatomo
3. Naoki Kuniyoshi
4. Toru Sakata

1. Naoyuki Sonoda
2. Takhiroh Katoh
3. Eiji Kawamoto
4. Shinegori Sakamoto

1. Yoshihiro Tamura
2. Yashuri Shichinohe
3. Yutaka Ishi
4. Hiroki Kurosawa

7th All Japan Weight Category Tournament 1990

Lightweight            

Middleweight       

Heavyweight           

1. Kenji Midori
2. Kensaku Yamamoto
3. Ken Kato
4. Toru Sakata

1. Kyouichi Taguchi
2. Shinegori Sakamoto
3. Toshiya Sasaki
4. Toshiaki Iizumi

1. Tatsuya Iwasaki 
2. Iwao Takita
3. Yoshiharu Eguchi
4. Nobuaki Kakuta

6th All Japan Weight Category Tournament 1989

Lightweight            

Middleweight       

Heavyweight           

1. Seiji Yamame
2. Toshhiko Imanishi
3. Hisayoshi Tsuda
4. Toru Sakata 

1. Hiroyuki Miake
2. Niiho Satoshi
3. Masaaki Yoshii
4. Masaki Yamamoto

1. Yashuri Shichinohe
2. Yoshihiro Tamura
3. Iwao Takita
4. Masaru Machida

5th All Japan Weight Category Tournament 1988

Lightweight            

Middleweight       

Heavyweight           

1. Takahiro Kajiwara
2. Taichi Nishimura
3. Toshhiko Imanishi
4. Mitsuru Sonoyama

1. Hideki Shibata
2. Masahiro Oga
3. Takuya Akimoto
4. Kyouichi Taguchi

1. Masashi Kimoto
2. Takehisa Iriki 
3. Hirofumi Kanayama
4. Yoshihiro Tamura

4th All Japan Weight Category Tournament 1987

Lightweight            

Middleweight       

Heavyweight           

1. Kenji Midori
2. Hiroyuki Miake
3. Hisayoshi Tsuda
4. Takashi Kimura

1. Yasuhiro Kuwajima
2. Hidehiko Hashizume
3. Masahiro Oga
4. Hisya Kitamoto

1. Yashuri Shichinohe
2. Hiroki Kurosawa
3. Masashi Kimoto
4. Koichi Okamura

3rd All Japan Weight Category Tournament 1986

Lightweight            

Middleweight       

Heavyweight           

1. Takahiro Kajiwara
2. Masahiro Sakurazawa
3. Toshhiko Imanishi
4. Hirosi Yamamoto

1. Hidehiko Hashizume
2. Hideki Okamoto
3. Makoto Kusakai
4. Hideyuki Kurihara

1. Yoshitaka Nishiyama
2. Hirofumi Kanayama
3. Katsutoshi Iguchi
4. Hiroyuki Yokoi

2nd All Japan Weight Category Tournament 1985

Lightweight            

Middleweight       

Heavyweight           

1. Kenji Midori
2. Hiroyuki Miake
3. Yoshikuni Toyoda
4. Hiroyuki Sadamoto 

1. Takehisa Iriki 
2. Hidehiko Hashizume
3. Jyun Miwa
4. Masahiro Oga

1. Yashuri Shichinohe
2. Yoshitaka Nishiyama
3. Hirofumi Kanayama
4. Yoshikazu Koi

1st All Japan Weight Category Tournament 1984

Lightweight            

Middleweight       

Heavyweight           

1. Masahiro Oga
2. Tatsumi Nakae
3. Haruo Nakijima
4. Singo Thiba

1. Hideaki Kakinuma
2. Mitsuaki Satoh
3. Satoshi Yui
4. Hiroshi Inoaka

1. Yashuri Shichinohe
2. Yoshitaka Nishiyama
3. Shinichi Sotodate
4. Hirofumi Kanayama