9th World Open Tournament

World Tournament

IKO

SHIN

IKO 3

Rengokai  

Main Menu

October 13th & 14th, 2007, Tokyo, Japan

1. Takayuki Tsukakoshi JAPAN
2. Donatas Imbras
LITHUANIA
3. Valeri Dimitrov
BULGARIA
4. Roman Nesterenko
RUSSIA
5. Maxim Shevchenko RUSSIA
6. Darius Gudauskas
LITHUANIA
7. Norichika Tsukamoto
JAPAN
8. Denis Grigoriev
RUSSIA

 

Last 16:

Vasiliy Khudiakov RUSSIA  
Kenji Maekawa 
JAPAN   
Zsolt Barogh
HUNGARY   
Kunihiro Suzuki 
JAPAN    

Mindaugas Pavilionis LITHUANIA
Kiyohido Kuno
JAPAN
Alexei Leonov
KAZAKHSTAN
Kazuhito Yamada
JAPAN