All Japan Kyokushin-kan Championship Royama Group

 

All Japan Results - IKO

All Japan Results - WKO

All Japan Champions - IKO

All Japan Champions - WKO

All Japan Weight Category Championships - IKO

All Japan Weight Category Championships WKO/JFKO

All Japan Weight Category Champions - IKO

All Japan Weight Category Champions WKO/JFKO

Main Menu

14th All Japan 2016

13th All Japan 2015

1. Masaki Fujii

2. Hirokazu Koga

3. Jo Miyahara

4. Yu Funasaki

5. Genki Takahashi

6. Ryuusuke Yusa

7. Ryoya Tokunaga

8. Yusuke Usui

1. Masaki Fuji

2. Gary Cooper USA

3. Takahashi Genku

4. Ishii Daisuke

5. Kosaka Liao

6. Zhong Takayama

7. Zhongshan Masazumi

8. Suzuki Akira Futoshi

12th All Japan 2014

11th All Japan 2013

10th All Japan 2012

1. Masaki Fujii

2. Tenta Onodera

3. Yu Funasaki

4. Tadashi Takayama

5. Genki Takahashi

6. Ryusuke Yusa

7. Masazumi Nakayama

8. Shigeya Ueno

INFO NEEDED

INFO NEEDED

 9th All Japan 2011

7th All Japan - 2010

7th All Japan - 2009

 INFO NEEDED

INFO NEEDED

1. Yusuke Fujii
2. Suliman Kosumov
RUSSIA
3. Bashir Tatrokov
RUSSIA
4. Masanori Yamada
5. Masaki Fujii
6. Tsuyoshi Ohashi
7. Ryuji Ono
8. Takeshi Ishida

8th All Japan - 2008

5th All Japan - 2007

4th All Japan - 2006

 

1. Masaya Ichikawa
3. Makoto Funasaki
3. Yusuke Fujii
4. Suliman Kosumov
RUSSIA
5. Yutaka Sakurai
6. Noriaki Eda
7. Takayoshi Nakazawa
8. Nozomu Natsuhara

1. Yusuke Fujii
2. Nozomu Natsuhara
3. Masaya Ichikawa
4. Manabu Iwata
5. Yu Funasaki
6. Yutaka Sakurai
7. Norihide Ichikawa
8. Simphiwe Dlulane
S. AFRICA

3rd All Japan - 2005

2nd All Japan - 2004

1st All Japan - 2003

1. Masaya Ichikawa
2. Hirokazu Koga
3. Masaomi Kobayashi
4. Yu Funasaki

1. Ryousuke Syouji
2. Shamsudin Abdurashidov
RUS.
3. Yusuke Fujii
4. Timur Gatashev
RUSSIA

1. Yuu Funasaki
2. Masaya Ichikawa
3. Yusuke Fujii
4. Gen Mizutani