All Japan Weight Category Tournament - JKJO

 

All Japan Results - IKO

All Japan Results - WKO

All Japan Champions - IKO

All Japan Champions - WKO

All Japan Weight Category Championships - IKO

All Japan Weight Category Championships WKO/JFKO

All Japan Weight Category Champions - IKO

All Japan Weight Category Champions WKO/JFKO

Main MenuYear

LIGHTWEIGHT

MIDDLEWEIGHT

HEAVYWEIGHT

2020

12th Edition

1. Atsushi Ono

2. Ryoki Yamazaki

3. Daiki Hayami

Sada Kamiya

1. Yuto Fukuchi

2. Gentaro Ishino

3. Soto Takahashi

Kengo Oba

1. Yuta Goto

2. Fuyu Takahashi

3. Rawei Hayakawa

Shota Mizuno

2019

11th Edition

1. Ryu Terasaki

2. Atsuki Ono

3. Yoshiyuki Itoya

Satoshi Kamiya

1. Gentaro Ishino

2. Kengo Oba

3. Tetsu Kuroda

Watanabe

1. Naoki Morita

2. Kisho Ito

3. Yutaka Inamori

Kazuma Higuchi

2018

10th Edition

1. Ryu Terasaki

2. Gokai Sato

3. Atsushi Ono

Yoshimura Ibuki

1. Gentaro Ishino

2. Watanabe

3. Kengo Oba

Namiki Kubota

1. Jo Miyahara

2. Shinya Ishibashi

3. Rintaro Seto

Koji Arai

2017

9th Edition

1. Hiroki Akimoto

2. Gokai Sato

3. Atsuki Ono

Yuki Miyazaki

1. Yamada Izumi

2. Watanabe

3. Namiki Kubota

Shū Minoshima

1. Masateru Oishi

2. Yuta Goto

3. Yuji Tanaka

Sho Matsuyama