All Japan Weight Category Tournament - JKJO

 

All Japan Results - IKO

All Japan Results - WKO

All Japan Champions - IKO

All Japan Champions - WKO

All Japan Weight Category Championships - IKO

All Japan Weight Category Championships WKO/JFKO

All Japan Weight Category Champions - IKO

All Japan Weight Category Champions WKO/JFKO

Main MenuYear

SUPER LIGHTWEIGHT

LIGHTWEIGHT

MIDDLEWEIGHT

HEAVYWEIGHT

2023

 

15th Edition

1. Masamitsu Niisato

2. Tatsuya Sakai

3. Noboru Shinohara

Keidai Yamakawa

1. Gai Beniya

2. Ren Akiyama

3. Riki Ogawa

Sada Kamiya

1. Kento Nakayama

2. Takuma Fukunaga

3. Hiroki Goya

Gentaro Ishino

1. Yuhei Ashitaka

2. Tougo Kawai

3. Ryou Hayakawa

Keitaro Asano

2022

 

14th Edition

1. Kenko Sakuma

2. Kenshiro Sasaura

3. Katsuaki Iwanaga

Keidai Yamakawa

1. Gai Beniya

2. Ren Akiyama

3. Rei Kiyose

Tota Takazawa

1. Gentaro Ishino

2. Kaede Hiraki

3. Kengo Oba

Takuma Fukunaga

1. Daisuke Tada

2. Yuta Takahashi

3. Kazuma Higuchi

Raui Hayakawa

2021

13th Edition

1. Takeharu Sakuma

2. Tatsuya Sakai

3. Aoshi Ichiki

Kuuto Ueno

1. Atsushi Ono

2. Ryu Terasaki

3. Ryoki Yamazaki

Hiroki Kureya

1. Tenta Onodera

2. Gentaro Ishino

3. Kengo Oba

Takashi Kanao

1. Yuta Goto

2. Daisuke Tada

3. Genki Kamei

Yuhei Ashitaka

Year

LIGHTWEIGHT

MIDDLEWEIGHT

HEAVYWEIGHT

2020

12th Edition

1. Atsushi Ono

2. Ryoki Yamazaki

3. Daiki Hayami

Sada Kamiya

1. Yuto Fukuchi

2. Gentaro Ishino

3. Soto Takahashi

Kengo Oba

1. Yuta Goto

2. Fuyu Takahashi

3. Rawei Hayakawa

Shota Mizuno

2019

11th Edition

1. Ryu Terasaki

2. Atsuki Ono

3. Yoshiyuki Itoya

Satoshi Kamiya

1. Gentaro Ishino

2. Kengo Oba

3. Tetsu Kuroda

Watanabe

1. Naoki Morita

2. Kisho Ito

3. Yutaka Inamori

Kazuma Higuchi

2018

10th Edition

1. Ryu Terasaki

2. Gokai Sato

3. Atsushi Ono

Yoshimura Ibuki

1. Gentaro Ishino

2. Watanabe

3. Kengo Oba

Namiki Kubota

1. Jo Miyahara

2. Shinya Ishibashi

3. Rintaro Seto

Koji Arai

2017

9th Edition

1. Hiroki Akimoto

2. Gokai Sato

3. Atsuki Ono

Yuki Miyazaki

1. Yamada Izumi

2. Watanabe

3. Namiki Kubota

Shū Minoshima

1. Masateru Oishi

2. Yuta Goto

3. Yuji Tanaka

Sho Matsuyama