International Open

European Championships

ALL

IKO

WKO

IKO MATSUSHIMA

KWU

IFK

KAN

RENGOKAI

KWF

Europe Menu

23 March 2002, Paris, France

1. Sergey Osipov RUSSIA
2. Everton Teixeira BRAZIL
3. Shinji Adachi JAPAN
4. Tomasz Najduch POLAND
5. Pavel Mandok POLAND
6. Piotr Banasik POLAND
7. Marek Kosowski POLAND
8. Alexey Reznikov RUSSIA

Full Draw