Russia

1st Russian Championships

IFK

Russian Championships

Russian Opens

Russian Openweight Tournament

IKO

Russian Championships

Russian Openweight Championship - Oyama Cup

Russian Open

SHIN

Russian Championships

Russian Open Weight Championships

KAN

Russian Championships

IKO 3

Russian Championships

Russian Openweight Championships

Interfederation Tournaments

AKR Championships

Russian Unity Tournament 

Main Menu

Association of Kyokushinkai Russia
November 26 & 27th 2005, Moscow, Russia

LIGHTWEIGHT

MIDDLWEIGHT

1. Yevgeniy Solomennikov - PERM
2. Yuri Chuchkov
- PERM
3. Emil Bitkash
- NALCHIK
4. Marcel Murakaev
 - PERM

1. Maxim Petrov - BLAGOVESHCHENK
2. Artur Unezhev
- NALCHIK
3. Namig Nasirov
- KRASNOYARSK
4. Yevgeny Shevnin
- PERM

HEAVYWEIGHT

SUPER HEAVYWEIGHT

1. Sergey Uvitskiy - PERM
2. Mikhail Perelman
- NALCHIK
3. Aslan Nagoyev
- NALCHIK
4. Vadim Chaltsev
- KURSK

1. Mikhail Kozlov - MAGNITOGORSK
2. Dmitry Lunev
- IRKUTSK
3. Yevgeni Bezdoshchuk
- MOSCOW
4. Anton Muratov
- KHABAROVSK

Fighters were from FKKR IKO-1, RNFOKK IKO-1, FKKR IKO-2

In 2006 it in addition fighters from FKR-IFK and FKKR IFKK will take part also.