Russia

IKO Russian Tournaments held in 2016

All Russian Openweight Tournament

IFK

Russian Championships

Russian Cup

Russian Opens

Russian Openweight Tournament

IKO

Russian Championships

Russian Cup

Russian Openweight Championship - Oyama Cup

Russian Open

SHIN

Russian Championships

Russian Open Weight Championships

KAN

Russian Championships

IKO 3

Russian Championships

Russian Openweight Championships

Interfederation Tournaments

AKR Championships

Russian Unity Tournament 

Main Menu

Russian Championships

LIGHTWEIGHT

MIDDLEWEIGHT

HEAVYWEIGHT

SUPER HEAVYWEIGHT

1. Ilyas Astamirov - Chechnya
2. Yevgeniy Glukhov -
Perm
3. Alexander Frolov -
Bashkortostan

1. Alexei Galiev - Perm
2. Andrey Zubarev -
Moscow
3. Lasha Gabarev
- Ekaterinburg

1. Andrey Lushin - Perm
2. Magomed Mitsaev -
Chechnya
3. Cyril Kochnev -
Samara

1. Alexander Yeremenko - Moscow
2. Anton Gulyaev -
Perm
3. Faruk Turghunboev -
Moscow

Russian Cup

LIGHTWEIGHT

MIDDLEWEIGHT

HEAVYWEIGHT

SUPER HEAVYWEIGHT

1. Kiril Psarev Khabarovsk

2. Alexander Aristov - Khabarovsk

3. Ilyas Astamirov - Chechnya

1. Alexei Galiev - Perm

2. Nikita Galushin - Perm

3. Maxim Avdeenko - Kemerovo

1. Andrei Lushin - Perm

2. Maxim Ekimov - Perm

3. Andrey Kolosov - Krasnodar

1. Anton Gulyaev - Perm

2. Dawid Sarkhosyan - Moscow

3. Ruslan Akhmedov - Moscow

Seika Cup, Kaliningrad

OPENWEIGHT

1. Magomed Mitsaev - Chechnya

2. Cyril Kochnev - Samara

3. Alejandro Navarro SPAIN

4. Artem Lyalikov - IFK

5. Yuri Borisevich - IFK

6. Viktor Belyaev - IFK

7. Alexander Rafikov - IFK

8. Takuya Takeoka JAPAN

Moscow Open

LIGHTWEIGHT

MIDDLEWEIGHT

HEAVYWEIGHT

SUPER HEAVYWEIGHT

1. Mikhail Kurtsyn

2. Alexander Frolov

3. Andrey Uglov

1. Ilya Polyakov

2. Alexander Kantariya

3. Javid Orujov

1. Beka Kurtsikidze

2. Valery Ryzhov

3. Yevgeniy Sholokov

1. Ivan Aksenenko

2. Svetoslav Borisov

3. Ruslan Kurbanov

Open Siberian Championships of Siberian Federal District

LIGHTWEIGHT

MIDDLEWEIGHT

HEAVYWEIGHT

SUPER HEAVYWEIGHT

1. Farid Kasumov - IFK

2. Sergey Chmunevich - IFK

3. Alisher Karmenov KAZAK

1. Yuri Borisevich - IFK

2. Sergey Gerasimov - IFK

3. Daniyar Alimusinov

1. Arslan Dafarov

2. Alexei Ilyin

3. Mikhal Kasateav

1. Alexander Bedoshvil

2. Ivan Aksenenko

3. Artem Lyalikov - IFK

Open Championship of Sverdlovsk Region

LIGHTWEIGHT

MIDDLEWEIGHT

HEAVYWEIGHT

SUPER HEAVYWEIGHT

1. Yevgeniy Glukhov

2. Yevgeniy Andreev

3. Alexander Frolov

1. Alex Galiev

2. Kirill Suhoguzov

3. Roman Cherepovskiy

1. Andrei Lushin

2. Karen Hakobyan

3. Vasil Shin

1. Sergey Mikhailov

2. Ilya Belyakov

3. Ivan Medvedev

Championship of Ural Federal District

LIGHTWEIGHT

MIDDLEWEIGHT

HEAVYWEIGHT

1. Ruslan Ismailov

2. Andrey Uglov

3. Alexander Vakhrin

1. Ilya Polyakov

2. Artem Oganesyan

3. Yevgeniy Dudin

1. Konstantin Kovalenko

2. Alex Shatunov

3. Ilya Belyakov

Championship of Central Russia

LIGHTWEIGHT

MIDDLEWEIGHT

HEAVYWEIGHT

SUPER HEAVYWEIGHT

1. Sergei Galkin

2. Amid Mazabov

3. Dmitry Drozdov

1. Ivan Vyugovsky

2. Sergey Belousov

3. Maxim Abuzy

1. Beka Kurtsikidze

2. Nikita Butko

3. Yevgeniy Tsaparin

1. Tornike Kurtsikidze

2. Dmitry Horbulin

3. Alexander Sucre